Преди да продължите да четете искам да ви кажа, че пиша тази статия искрено и лично и не искам да карам никой да вярва в нищо, което ще прочете тук. Това е моята история, моя опит и аз го споделям с вас, защото съм избрала да споделям, не само рецепти, не само хубави моменти, а всичко, което намирам за важно и полезно. Ако успея да помогна на един, значи усилията ми не са напразни. Споделянето е моя начин да се справям с различни ситуации. Вярвам, че затова сме тук зедно и в социалните мрежи също. Когато споделих, че имам автоимунно...