Лято е, горещо е! Толкова много го обичам! Обичам сутрин рано да изляза на малката тераска, която имам, докато още е хладно, да чуя песента на птиците и шума на реката, която минава покрай моя апартамент, да поема свеж въздух и да отпия глътка силно…